Senior Fellow, CSIS Simon Chair in Political Economy